surat yasin

Benar Barangsiapa Yang Membacanya Allah Bakal Membuatkan Hati Selaku Orang Yang Bersyukur, Lisannya Menjadi Orang Yang Sering Beratib, Pahalanya Seperti Pahala Yang Diberikan Terhadap Para Utusan Tuhan, Serta Amalnya Serupa Amal Shiddiqin.

bila asma allah ini dibaca 40 kali sesudah sholat maghrib tiap-tiap senin dan jumat, allah swt hendak mengaruniakan terhadap orang yang membacanya serta mengindahkan, dan allah tentu menancapkan rasa resah ke dalam jiwa semua makhluk, insya allah.muatan sipa atas agaralat patih serta shaleh artinyanya catatan asma allah ini (di kertas, kain dsb) serta karya ini kerap dibawa bilamana aja dan juga dimana saja. seterusnya imam ahmad bin hanbal berfirman, arim menyejarahkan pada saya, anak lelaki al-mubarak menghikayatkan terhadap kami, sulaiman at-taimi menyejarahkan terhadap saya, dari abu utsman

...